12. December 2017 - 0:00 till 16:00
Share it on:

Ei Myytävänä 50000 | Tuesday, 12. December 2017

Ett viktigt medborgarinitiativ har startats för att avsluta upphandling gällande nödvändig hjälp och stöd för personer med funktionsnedsättning.
Här är länken direkt till medborgarinitiativet "Vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen kilpailuttamisen lopettaminen"


Medborgarinitiativet har en egen webbsida där man kan läsa mera om varför initiativet har startats.

"Upphandlingen av nödvändig hjälp och stöd för personer med funktionsnedsättning strider mot FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Vi föreslår att det i 9 § i lagen om offentlig upphandling införs en punkt 16 gällande en begränsning av tillämpningsområdet: Denna lag tillämpas inte på upphandling av sådana tjänster som gäller behovet av nödvändig omsorg och stöd för personer med funktionsnedsättning och inte heller på sådana tjänster som hänför sig till behovet och som gäller boende och tjänster i det dagliga livet.UTMANING OCH TÄVLING.

Jag och Braveheart Coaching utmanar er att skriva under det här viktiga medborgarinitiativet, Medborgarinititiv för avslutande av upphandling gällande nödvändig hjälp och stöd för personer med funktionsnedsättning.
Vänligen dela länken åt era vänner och i fb-grupper mfl.
Om, ursäkta, när vi nått 50000 underskrifter (senast 12.12.2017) arrangerar jag en TÄVLING här på min FB-sida där EN PERSON vinner en GRATIS COACHING session (90 min) med mig.