23. October 2019 - 20:00
Share it on:

A < FESTIVAL 2019 | Katowice City of Gardens | Wednesday, 23. October 2019

[english below]A #afestivalfestiwal twórców przestrzeni miejskiejEDUKACJA | INNOWACJA | INTEGRACJA | EKSPERYMENTNotka kuratorska: https://afestival.pl/o-festiwalu/notka-kuratorska/A Jest to też laboratorium miasta i miejskości, w którym produkuje się lepszą jakość życia dla mieszkańców, nowe standardy urzędnicze, innowacyjne narzędzia dla aktywistów i programy współpracy ze światem biznesu. Pracownikami tego labolatorium są twórcy przestrzeni miejskiej - czyli wszyscy związani z miastem - mieszkańcy, przedsiębiorcy, urzędnicy, aktywiści, artyści oraz przedstawiciele uczelni wyższych - pracownicy naukowi i studenci. Narzędziami do pracy są warsztaty, dyskusje, prelekcje, koncerty, projekcje, spacery, akcje miejskie i inne wydarzenia, wymykające się poza standardowe formy. W celu zachowania porządku podzielono narzędzia na 4 główne typy: edukacja, innowacja, integracja i eksperyment. Obiektem badań festiwalowego laboratorium jest miasto, wraz ze wszystkimi jego elementami. Materiał stanowią kwestie społeczne, przestrzenne, ekonomiczne, środowiskowe, zarządcze i kulturalne. Dodatkowo rokrocznie wybierany jest jedno zagadnienie przewodnie. Każda pracownia musi mieć swoje miejsce. Jest ona co roku zlokalizowana w Katowicach z siedzibą główną w Instytucji Kultury Katowice Miasto Ogrodów im. Krystyny Bochenek oraz klubem festiwalowym w klubokawiarnii Drzwi Zwane Koniem. Jednak prace i pomysły tworzone podczas festiwalu dotyczą wszystkich polskich miast.Nadzór nad całością wykonywanych prac sprawuje kolektyw miejski antyRAMA.OrganizatorantyRAMAWspółorganizatorzyKatowice Miasto Ogrodów / Katowice Miasto Muzyki UNESCO / Stowarzyszenie pfee----------------------------------------------------------------ENA a festival of city creatorsEDUCATION | INNOVATION | INTEGRATION | EXPERIMENTCurator note: https://afestival.pl/about-festival/curator-note/?lang=enA The researchers in that laboratory are all the city creators, which is everybody living there - citizens, business owners, city officials, activists, artists, university representatives and scholars.The tools used in the laboratory are workshops, discussions, lectures, concerts, screenings, explorations, city activities and other innovative events. To keep the tools organised, they have been divided in four groups: education, innovation, integration and experimentation. The research subject is the city itself, in all its forms and aspects; social, spacial, economical, environmental, administrative and cultural. Every laboratory needs its headquarters, which for A The laboratory coordinator will be the city collective antyRAMA.Organizer:antyRAMACo- organizers:Katowice Miasto Ogrodów / Katowice Miasto Muzyki UNESCO / Stowarzyszenie pfee