19. January 2017 - 20:00
Share it on:

Fulvio Juričić u HUiU | Hrvatsko udruženje interdisciplinarnih umjetnika - HUIU | Thursday, 19. January 2017

Fulvio Juričić - transparentno bijeli objekti (iz ciklusa dijalozi)
Juričićev paradoks postojanja dvojnosti na slici tek sada dolazi maksimalno do izražaja, uz pomoć novih materijala. Na njegovim se slikama vide i ne vide oblici, a slika sadrži oba: vidljive i nevidljive. Oblici su građeni iz debelih slojeva ali i iz tankih, prozirnih, bezbojnih slojeva. Takva faktura određuje istovremenost postojanja ali i nestajanja ili nevidljivosti. To nije više svijetla točka na tamnoj površini ili pozadini, kao u ranijim slikama. Sada imamo svijetle oblike na svijetloj površini ili podlozi. Oblici nestaju, postaju jedva vidljivi, ili potpuno nevidljivi jer su svijetli. Svjetlost određuje njihovo postojanje ali i nestajanje. Fulvio Juričić slika oblike tekstualnih poruka iz kompjutorskih ekrana, njihovu istovremenu materijalnu i nematerijalnu stranu uz pomoć novih slikarskih materijala klasičnom slikarskom tehnikom.
Dario Sošić

Fulvio Juričić, rođen u Puli 1952. godine. Diplomirao 1978. na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu u klasi V. Jordana. Izlagao je od 1977. godine na preko 200 skupnih i od 1981. godine na 50 samostalnih izložbi. Od 1979. godine predaje u Školi primijenjenih umjetnosti i dizajna u Puli. Višestruko nagrađivan za svoj rad. Član je Hrvatskog Društva Likovnih Umjetnosti (HDLU) Istre od osnutka. Živi i radi u Puli.