30. September 2019 - 18:00 till 21:00
Share it on:

Dot. zapisów umowy pomiędzy Urzędem Miasta/Gminy a schroniskiem | Fundacja "Temida - Rzecznik Praw Zwierząt" | Monday, 30. September 2019

Z inicjatywy Fundacji Temida - RPZ powstał pomysł stworzenia wniosku, który będzie miał na celu zwiększenie kontroli i poprawę jakości wykonywanych usług przez podmioty prowadzące schroniska dla bezdomnych zwierząt, które na zlecenie gmin wykonują ich zadanie własne jakim jest opieka nad zwierzętami w schronisku.