16. December 2019 - 9:00
Share it on:

Świąteczna pomoc dla dzieci i młodzieży Fundacji Happy Kids | WeWork | Monday, 16. December 2019

Wsparcie dla dzieci i młodzieży z rodzinnych domów dziecka będących pod opieką Fundacji Happy Kids